"Μαγκιά" είναι να προσπαθείς να γίνεις καλύτερος χωρίς να συγκρίνεσαι!