Κάθε εμπόδιο είναι μια ευκαιρία για να κάνεις ένα άλμα και να πας ψηλότερα!