Ποτέ μην εγκαταλείπεις...και τότε το αδύνατο θα είναι μια απλή λέξη!