Οι εύκολοι στόχοι είναι η καθημερινότητα μας, οι δύσκολοι είναι η ζωή μας!